Barberillo

barberillo

Dades generals i localització

 • Coordenades: 268534, 4563267
 • Referència cadastral: 50190A041001910000QE
 • Polígon/Parcel·la: 41-191
 • Paratge: La Llobatera
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: sud
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: arc de mig punt
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: semitancada
 • Material de la llinda: dovelles
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: centrada
 • Elements interiors: —
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: —
 • Ample: —
 • Llarg: —
Conservació

 • Estat de conservació: mediocre
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris

Es va construir un mas davant