Barranc de la casilla

barranc de la casilla

Dades generals i localització

 • Coordenades: 265739, 4567620
 • Referència cadastral: 50190A032002580000QR
 • Polígon/Parcel·la: 32-258
 • Paratge: Barranc de la Casilla
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: sud-est
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: pedra
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: descentrada
 • Elements interiors: —
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,30
 • Ample: 3,50
 • Llarg: 6,20
Conservació

 • Estat de conservació: bo
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris