Ca l’Esquilador

Ca l'Esquilador

Dades generals i localització

 • Coordenades: 265978, 4570715
 • Referència cadastral: 50190A007000410000QZ
 • Polígon/Parcel·la: 07-041
 • Paratge: Cap del volter
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs
 • Orientació: sud
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: arc mig punt
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: dovelles
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: centrada
 • Elements interiors: pallissa, lleixes
 • Elements exteriors: cistèrna, era
Mesures

 • Alt: 2,30
 • Ample: 3,50
 • Llarg: 5,00
Conservació

 • Estat de conservació: bo
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris

Es va construir un mas davant, la cabana va passar a ser pallissa.