Cal Borraset

borraset

Dades generals i localització

 • Coordenades: 273767, 4565229
 • Referència cadastral: 50190A013001170000QR
 • Polígon/Parcel·la: 13-117
 • Paratge: Toll de masango
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de l’era
 • Orientació: sud
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: pedra
 • Porta: fusta
 • Disposició de la porta: lateral
 • Elements interiors: llar de foc, pallissa, pessebre, lleixes, fumeral
 • Elements exteriors: cisterna
Mesures

 • Alt: 3,10
 • Ample: 3,95
 • Llarg: 8,50
Conservació

 • Estat de conservació: bo
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris