Cal Borraset

borraset

Dades generals i localització

  • Coordenades: 273767, 4565229
  • Referència cadastral: 50190A013001170000QR
  • Polígon/Parcel·la: 13-117
  • Paratge: Toll de masango
Construcció

  • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de l’era
  • Orientació: sud
  • Planta: rectangular
  • Tipus de porta: llinda plana
  • Tipus de coberta: volta de canó
  • Boca: tancada
  • Material de la llinda: pedra
  • Porta: fusta
  • Disposició de la porta: lateral
  • Elements interiors: llar de foc, pallissa, pessebre, lleixes, fumeral
  • Elements exteriors: cisterna
Mesures

  • Alt: 3,10
  • Ample: 3,95
  • Llarg: 8,50
Conservació

  • Estat de conservació: bo
  • Restaurada: no
Descripció

Comentaris