Cal Gineret

gineret

Dades generals i localització

 • Coordenades: 267921, 4564581
 • Referència cadastral: 50190A041001360000QG
 • Polígon/Parcel·la: 41-136
 • Paratge: Valleta de’n Cabré
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: sud-oest
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: ciment
 • Porta: ferro
 • Disposició de la porta: centrada
 • Elements interiors: —
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,20
 • Ample: 4,40
 • Llarg: 5,00
Conservació

 • Estat de conservació: bo
 • Restaurada: si
Descripció

Comentaris