Cal Valen

valen

Dades generals i localització

 • Coordenades: 272367, 4562872
 • Referència cadastral: 50190A016000760000QM
 • Polígon/Parcel·la: 16-076
 • Paratge: Vall de Batea
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs del camí
 • Orientació: nort
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: arc de mig punt
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: semitancada
 • Material de la llinda: —
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: lateral
 • Elements interiors: llar de foc
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,10
 • Ample: 2,30
 • Llarg: 5,00
Conservació

 • Estat de conservació: regular
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris