Calaforra

Calaforra

Dades generals i  localització

 • Coordenades: 269291, 4568391
 • Referència cadastral: 50190A009000630000QA
 • Polígon/Parcel·la: 09-063
 • Paratge: Calaforra
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs
 • Orientació: nord-est
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: dovelles
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: lateral
 • Elements interiors: foc, pallissa, pessebre
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,10
 • Ample: 3,70
 • Llarg: 5,70
Conservació

 • Estat de conservació: danys petits
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris