Cap Barranc de l’Home

barranc home

Dades generals i localització

 • Coordenades: 274241, 4563562
 • Referència cadastral: 50190A013000870000QR
 • Polígon/Parcel·la: 13-087
 • Paratge: Barranc de l’Home
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs del bancal
 • Orientació: oest
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: —
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: —
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: lateral
 • Elements interiors: —
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,40
 • Ample: 4,00
 • Llarg: 5,00
Conservació

 • Estat de conservació: dolent
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris