Cap de la Vall d’en Gaia 3

gaia 3

Dades generals i localització

 • Coordenades: 273907, 4562669
 • Referència cadastral: 50190A016000310000QW
 • Polígon/Parcel·la: 16-031
 • Paratge: Cap de la Vall d’en Gaia
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: sud
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: pedra
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: lateral
 • Elements interiors: llar de doc, pallissa, pessebre, lleixes, fumeral
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,05
 • Ample: 2,80
 • Llarg: 4,80
Conservació

 • Estat de conservació: regular
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris