Carabassio

carabassio

Dades generals i localització

 • Coordenades: 261901, 4570168
 • Referència cadastral: 50190A004000670000QK
 • Polígon/Parcel·la: 04-067
 • Paratge: La Vall del camí
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de l’era
 • Orientació: sud-est
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: —-
 • Tipus de coberta: —
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: —
 • Porta: —-
 • Disposició de la porta: —–
 • Elements interiors: —-
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: —-
 • Ample: —-
 • Llarg: —-
Conservació

 • Estat de conservació: —
 • Restaurada: si
Descripció

Comentaris

Es va construir un mas davant. No hem pogut accedir a la cabana, per això no tenim dades.