La Vernola 2

vernola1

Dades generals i localització

 • Coordenades: 262752, 4567915
 • Referència cadastral: 50190A002001160000QD
 • Polígon/Parcel·la: 02-116
 • Paratge: Barranc de la Casilla
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de l’era
 • Orientació: oest
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: arc de mig punt
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: oberta
 • Material de la llinda: dovelles
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: centrada
 • Elements interiors: pallissa, pessebre
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,05
 • Ample: 3,60
 • Llarg: 5,00
Conservació

 • Estat de conservació: bo
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris

Es va construir un mas davant