Les Calarisses

calarisses

Dades generals i localització

 • Coordenades: 4570715, 265978
 • Referència cadastral: 50190A010001660000QS
 • Polígon/Parcel·la: 10-166
 • Paratje: Les Calarisses
Construcció

 • Tipus de construcció: aérea adossada al ribas
 • Orientació: sudest
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plano
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: fusta
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: descentrada
 • Elements interiors: lleixes
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 1,90
 • Ample: 2,30
 • Llarg: 2,50
Conservació

 • Estat de conservació: bo
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris