Pla Bataller

pla bataller

Dades generals i localització

 • Coordenades: 270401, 4568157
 • Referència cadastral: 50190A011001460000QH
 • Polígon/Parcel·la: 11-146
 • Paratge: Pla de’n Bataller
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: sud
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: arc de mig punt
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: semitancada
 • Material de la llinda: —-
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: centrada
 • Elements interiors: —-
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,05
 • Ample: 3,10
 • Llarg: 5,00
Conservació

 • Estat de conservació: ruinós
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris