Vall de l’Espart 1

espart 1

Dades generals i localització

 • Coordenades: 272775, 4560446
 • Referència cadastral: 50190A021000850000QG
 • Polígon/Parcel·la: 21-085
 • Paratge: Vall de l’espart
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: sud
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material del dintel: piedra
 • Porta: sense
 • Disposició de la pota: descentrada
 • Elements interiors: llar de foc, pallissa, pessebre, lleixes
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,75
 • Ample: 3,50
 • Llarg: 5,50
Conservació

 • Estat de conservació: regular
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris