Vall de l’Espart 2

espart 2

Dades generals i localització

 • Coordenades: 272209, 4561062
 • Referència cadastral: 50190A021000890000QT
 • Polígon/Parcel·la: 21-089
 • Paratge: Vall de l’espart
Construcció

 • Tipus de construcció: aèria adossada al ribàs de la serra
 • Orientació: nord-est
 • Planta: rectangular
 • Tipus de porta: llinda plana
 • Tipus de coberta: volta de canó
 • Boca: tancada
 • Material de la llinda: fusta
 • Porta: sense
 • Disposició de la porta: descentrada
 • Elements interiors: llar de foc, pallissa, pessebre, lleixes
 • Elements exteriors: —
Mesures

 • Alt: 2,20
 • Ample: 3,10
 • Llarg: 4,40
Conservació

 • Estat de conservació: regular
 • Restaurada: no
Descripció

Comentaris